Statistikas tabula

Iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums reģionos noteiktā vecumā pēc dzimuma

PMG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti