Statistikas tabula

Iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums reģionos noteiktā vecumā pēc dzimuma

PMG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019
Par 2019. gadu 05.06.2020