Statistikas tabula

Paredzamais mūža ilgums pēc vecuma un dzimuma

PMG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti