Statistikas tabula

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados)

Tabulas kods datubāzē
PMG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti