Statistikas tēmas

Paredzamais mūža ilgums

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Paredzamais mūža ilgums

Paredzamais mūža ilgums

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums ir gadu skaits, kādu vidēji nodzīvotu attiecīgajā gadā dzimušie, ja viņu turpmākās dzīves laikā mirstības līmenis katrā vecumā paliktu tāds pats, kāds tas bija dzimšanas gadā.

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes