Statistikas tabula

Mirušie pēc dzimuma, vecuma grupas un ģimenes stāvokļa

Tabulas kods datubāzē
IMG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019