Statistikas tabula

Mirušie pēc dzimuma un vecuma grupas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

Tabulas kods datubāzē
IMG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019