Statistikas tabula

Mirušie pēc dzimuma un vecuma grupas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

IMG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019
Par 2019. gadu 08.06.2020