Statistikas tabula

Mirstības vispārīgais koeficients reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju)

Tabulas kods datubāzē
IMG081
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Mirstības vispārīgais koeficients

Mirstības vispārīgais koeficients ir mirušo skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu.

Koeficientu aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju.