Statistikas tabula

Mirstības koeficienti pa vecuma grupām statistiskajos reģionos (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem)

Tabulas kods datubāzē
IMG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Mirstības vecumkoeficients

Vidējais mirstības līmenis noteiktā iedzīvotāju vecuma grupā.

Koeficients tiek aprēķināts, attiecinot gada laikā mirušo skaitu attiecīgajā vecuma grupā pret vidējo šīs pašas vecuma grupas iedzīvotāju skaitu.

Parasti aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju.