Galvenie rādītāji

Mirušo skaits

Mirušo skaits

2018 gadā mirušo skaits bija 28,8 tūkstoši cilvēku un vispārīgais mirstības koeficients bija 15,0. Vidējais mirušo vīriešu vecums bija 69 gadi, sieviešu – 79 gadi. Mirstības rādītāji nesamazinās, jo pieaug iedzīvotāju skaits vecumā 70 un vairāk gadi – 2019. gada sākumā tie bija 278 tūkstoši (14,5 % no iedzīvotāju kopskaita), bet 2011. gada sākumā – 275 tūkstoši (13,2 %).

Visaugstākais mirstības vispārīgais koeficients 2018. gadā bija Latgales reģionā (18,7 mirušie uz 1 000 iedzīvotāju), zemākais – Pierīgas reģionā (12,6).

{ "query": [ { "code": "Vecums, gadi", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TOTAL", "Y0-4", "Y5-9", "Y10-14", "Y15-19", "Y20-24", "Y25-29", "Y30-34", "Y35-39", "Y40-44", "Y45-49", "Y50-54", "Y55-59", "Y60-64", "Y65-69", "Y70-74", "Y75-79", "Y80-84", "Y_GE85", "NSP" ] } }, { "code": "Gads", "selection": { "filter": "item", "values": [ "2018" ] } }, { "code": "Dzimums", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TOTAL", "M", "F" ] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/mirst/IMG010.px2018,TOTAL:M:FPavisam:vīrieši:sievietes1,20horizontalMirušie pēc dzimuma un vecumaIMG010http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__mirst/IMG010.px100%lvfalse

Mirušo skaits ir Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais mirušo skaits. Šis skaits netiek precizēts, ja personu pēc ilgāka laika atzīst par mirušu.

Mirušo skaits pa mēnešiem

{ "query": [{ "code": "Rādītājs", "selection": { "filter": "item", "values": ["DEATH"] } }, { "code": "Dzimums", "selection": { "filter": "item", "values": ["T"] } } ], "response": { "format": "json" } }https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/iedzskaits/isterm/IE040m.pxfalsestockchartDEATHMirušiesplinefalsefalsetrue IE040mhttp://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__isterm/IE040m.pxlv

Īstermiņa statistikā pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par reģistrēto mirušo skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka mirušo skaitā ir iekļauta daļa iepriekšējā mēnesī mirušo un netiek iekļauti visi konkrētajā mēnesī mirušie, jo, atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam miršanas faktu reģistrē 6 darba dienu laikā.

Nākamā gada jūnijā visi dati par iepriekšējā gadā mirušajiem tiek apkopoti un publicēti jau pēc faktiskā miršanas mēneša.

Atpakaļ uz tēmu