Statistikas tēmas

Mirstība

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Zīdaiņu mirstības koeficients

Zīdaiņu mirstības koeficients

- uz 1 000 dzīvi dzimušo, dati kopš 1920. gada

Mirušo skaits

Mirušo skaits

- par pēdējo pieejamo gadu pa dzimumiem un pēc vecuma, mēnešu dati kopā Latvijā kopš 1920. gada

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes