Statistikas tabula

Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc migrantu valstiskās piederības

Tabulas kods datubāzē
IBG043
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti