Statistikas tabula

Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc ģimenes stāvokļa

Tabulas kods datubāzē
IBG042
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti