Statistikas tabula

Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc tautības

Tabulas kods datubāzē
IBG041
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti