Statistikas tabula

Starptautisko ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra

Tabulas kods datubāzē
IBG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti