Statistikas tabula

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa valstu grupām

Tabulas kods datubāzē
IBG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti