Statistikas tabula

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija

IBG010
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.05.2019
Par 2019. gadu 28.05.2020