Statistikas tabula

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija

Tabulas kods datubāzē
IBG010
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.05.2019