Statistikas tabula

Remigrantu ģimenes stāvoklis un dzimumvecumstruktūra

Tabulas kods datubāzē
IBG230
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Remigrants

Latvijas valsts piederīgais (pilsonis, nepilsonis vai Latvijā dzimusi persona), kura bijusi emigrācijā un imigrējusi atskaites gadā.