Statistikas tabula

Remigrantu vecumsastāvs statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
IBG220
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Remigrants

Latvijas valsts piederīgais (pilsonis, nepilsonis vai Latvijā dzimusi persona), kura bijusi emigrācijā un imigrējusi atskaites gadā.