Statistikas tabula

Starptautisko ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra

Tabulas kods datubāzē
IBG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Ilgtermiņa imigrants
Ilgtermiņa imigrants ir persona, kura ierodas no citas valsts (starptautiskais imigrants) vai no citas Latvijas administratīvās teritorijas, lai apmestos uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz vienu gadu.
Ilgtermiņa emigrants
Ilgtermiņa emigrants ir persona, kura izbrauc uz citu valsti (starptautiskais emigrants) vai uz citu Latvijas teritoriju pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vai vismaz uz vienu gadu.
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija ir iedzīvotāju pārvietošanās no vienas administratīvās teritorijas uz citu pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vai vismaz uz vienu gadu.

Migrāciju iedala ārējā (starptautiskā) migrācijā un iekšējā (Latvijas ietvaros) migrācijā.

Dati par migrāciju pilsētās un novados ietver arī iedzīvotāju pārvietošanos valsts robežās starp dažādām administratīvajām teritorijām. Taču, ja persona maina dzīvesvietu vienas pilsētas vai novada robežās, tā netiek uzskaitīta migrācijas statistikā atbilstoši starptautisko organizāciju rekomendācijām.

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija laika posmam no 2000. līdz 2010. gadam pārrēķināta, ņemot vērā 2011. gada tautas skaitīšanā apkopoto informāciju par nereģistrēto emigrāciju.