Statistikas tabula

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija

Tabulas kods datubāzē
IBG010
Dati atjaunoti
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija ir iedzīvotāju pārvietošanās no vienas administratīvās teritorijas uz citu pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vai vismaz uz vienu gadu.

Migrāciju iedala ārējā (starptautiskā) migrācijā un iekšējā (Latvijas ietvaros) migrācijā.

Dati par migrāciju pilsētās un novados ietver arī iedzīvotāju pārvietošanos valsts robežās starp dažādām administratīvajām teritorijām. Taču, ja persona maina dzīvesvietu vienas pilsētas vai novada robežās, tā netiek uzskaitīta migrācijas statistikā atbilstoši starptautisko organizāciju rekomendācijām.

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija laika posmam no 2000. līdz 2010. gadam pārrēķināta, ņemot vērā 2011. gada tautas skaitīšanā apkopoto informāciju par nereģistrēto emigrāciju.