Publikācija

Emigranta portrets 2014.–2016. gadā

Centrālā statistikas pārvalde katru gadu novērtē iedzīvotāju skaitu un aprēķina migrācijas datus. Izmantojot administratīvo datu avotus un salīdzinot iegūtos datus ar dažādiem apsekojumiem (piemēram, darbaspēka apsekojums, ienākumu un dzīves apstākļu apsekojums, tautas mikroskaitīšana u.c.), secināts, ka migrācijas plūsmu izvērtēšanai nepieciešams jauns apsekojums. Tādējādi 2017. gadā tika uzsākts ‘‘Ārējās migrācijas apsekojums’’, kurā ietverti 20 tūkstoši mājsaimniecību. Izlasē iekļuvušās mājsaimniecības pirmo reizi tika izvaicātas 2017. gada beigās, otrā aptauja notiks 2018. gada nogalē. Gatavojoties apsekojumam, Centrālā statistikas pārvalde analizēja administratīvos datus par emigrantiem un izveidoja 2014.–2016. gada emigranta portretu.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
4
Periodiskums
Nav
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas