Galvenie rādītāji

Imigrācija, emigrācija un saldo

Kopš 1990. gada sākuma migrācijas rezultātā Latvijā ir samazinājies iedzīvotāju skaits gandrīz par pusmiljonu (457 tūkst.). Starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits 2010.–2017. gadā samazinājās par 121,2 tūkstošiem.

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija

{ "query": [ { "code": "Gadi", "selection": { "filter": "item", "values": [ "1991", "1992", "1993", "1994", "1995", "1996", "1997", "1998", "1999", "2000", "2001", "2002", "2003", "2004", "2005", "2006", "2007", "2008", "2009", "2010", "2011", "2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017" ] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "MIGR_IMMI", "MIGR_EMI", "MIGR_NET" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/migr/IBG010.pxfalseanyMIGR_IMMI,MIGR_EMI,MIGR_NETimigrācija,emigrācija,saldocolumn,column,linefalse,false,falsefalse,false,falsefalse,false,falsetrue IBG010http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__migr/IBG010.pxlv

2017. gadā Latvijā uz pastāvīgu dzīvi (laiku, kas vienāds vai ilgāks par vienu gadu) ieradās 9,9 tūkst. cilvēku (par 18,8 % vairāk nekā 2016. gadā), bet izceļoja 17,7 tūkst. – par 13,8 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Uz ārvalstīm devās liels skaits (14,7 tūkst. jeb 83 % no emigrējušo skaita) valsts iedzīvotāju darbspējas vecumā (15–62 gadi). 9,5 tūkstoši no tiem jeb 64 % bija vecumā 20–39 gadi. No kopējā imigrantu skaita 80 % bija darbspējas vecumā. Arī no darbspējīgajiem iebraucējiem 62 % bija vecumā 20–39 gadi.

2017. gadā 49 % imigrantu bija no Eiropas Savienības valstīm. Būtisku daļu (34 %) veidoja arī imigranti no NVS valstīm. 2017. gadā 81 % emigrantu devās uz Eiropas Savienības valstīm.

Atpakaļ uz tēmu