Publikācija

Latvijas PSR statistikas tabulas 1940. g. (Latvijas statistikas gadagrāmata)

1940. gadā izdota publikācija ar paskaidrojumu: "Statistikas tabulas ir novilkums no tabulām, kas sakārtotas agrākai "Statistikas gada grāmatai" līdz Latvijas PSR pasludināšanai. Tabulās ievietotie skaitļi izmantojami vienīgi dienesta vajadzībām."

I Teritorija un administratīvais iedalījums
II Meteoroloģiskas ziņas
III Iedzīvotāju skaits, sastāvs un kustība
IV Izglītība
V Tautas veselība
VI Tiesu darbība un cietumi
VII Valsts un pašvaldību finanses
VIII Kredits
IX Privāta apdrošināšana
X Lauksaimniecība, mežkopība un zvejniecība
XI Rūpniecība
XII Satiksme un transports
XIII Ārējā tirdzniecība
XIV Iekšzemes tirdzniecība
XV Akciju sabiedrības
XVI Kooperācija
XVII Cenas un dzīves izmaksas
XVIII Algas
XIX Darba tirgus
XX Darba aizsardzība
XXI Sociāla apdrošināšana
XXII Sabiedriskā aizgādība
XXIII Publisko iestāžu darbinieki

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
228
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Latviešu, Franču
Kataloga numurs
-
Ieteikt