Statistikas tabula

Laulībā stājušos un pirmajā laulībā stājušos vidējais vecums statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

ILG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 28.05.2020