Statistikas tabula

Laulību skaits pēc laulāto tautības

ILG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti