Statistikas tabula

Latvijas valstspiederīgo (pilsoņu un nepilsoņu) laulības ar citu valstu pilsoņiem

ILG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019
Par 2019. gadu 05.06.2020