Statistikas tabula

Laulību skaits pēc laulāto dzimuma, pa vecuma grupām un pēc iepriekšējā ģimenes stāvokļa

ILG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.06.2020