Statistikas tabula

Laulību skaits pēc laulāto dzimuma, pa vecuma grupām un pēc iepriekšējā ģimenes stāvokļa

Tabulas kods datubāzē
ILG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019