Statistikas tabula

Laulību skaits pēc laulāto dzimuma, vecuma un laulības kārtas skaitļa

Tabulas kods datubāzē
ILG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019
Par 2019. gadu 05.06.2020