Statistikas tabula

Laulību skaits pēc laulāto dzimuma un pa vecuma grupām statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

ILG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.06.2020