Statistikas tabula

Speciālie laulātības un šķirto laulību koeficienti

Tabulas kods datubāzē
ILG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019