Statistikas tabula

Noslēgto un šķirto laulību skaits un citi galvenie rādītāji

Tabulas kods datubāzē
ILG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Noslēgtās laulības
Noslēgto laulību skaits ietver laulības, kas noslēgtas gan pilsētu, gan novadu (līdz 2009. gada jūlijam arī pagastu) dzimtsarakstu nodaļās, gan to konfesiju un draudžu baznīcās, kam atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam dotas tādas tiesības.
Šķirtās laulības

Laulība tiek uzskatīta par šķirtu, ja par to ir likumīgā spēkā stājies tiesas lēmums.

Sākot ar 2011. gada 1. februāri, laulības šķiršanu Latvijā var veikt arī zvērināts notārs.