Galvenie rādītāji

Noslēgto un šķirto laulību skaits

Pēdējos gados noslēgto laulību skaits Latvijā pieaudzis – no 9 290 laulībām 2010. gadā līdz 13 058 laulībām 2018. gadā.

2018. gadā tika šķirtas 5 697 laulības, kas ir par 21 % vairāk nekā 2010. gadā, kad vēl nebija iespējas šķirt laulību pie notāra.

Laulība tiek uzskatīta par šķirtu, ja par to ir likumīgā spēkā stājies tiesas lēmums. Sākot ar 2011. gada 1. februāri, laulības šķiršanu Latvijā var veikt arī zvērināts notārs.

Noslēgto un šķirto laulību skaits

{ "query": [ { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "MARRIAGE", "DIVORCES", "DIVORCES_PER_THSD_MARRIAGES" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/laulibas/ikgad/ILG010.pxfalseanyMARRIAGE,DIVORCES,DIVORCES_PER_THSD_MARRIAGESlaulību skaits,šķirto laulību skaits,šķirto laulību skaits uz 1 000 noslēgto laulībucolumn,column,linefalse,false,falsefalse,false,falsefalse,false,falsetrue ILG010http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__laulibas__ikgad/ILG010.pxlv

Noslēgto laulību skaits uz 1 000 iedzīvotāju pieauga no 4,4 laulībām 2010. gadā līdz 6,8 – 2018. gadā.

Noslēgto un šķirto laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiem

{ "query": [ { "code": "Gads", "selection": { "filter": "item", "values": [ "1946", "1947", "1948", "1949", "1950", "1951", "1952", "1953", "1954", "1955", "1956", "1957", "1958", "1959", "1960", "1961", "1962", "1963", "1964", "1965", "1966", "1967", "1968", "1969", "1970", "1971", "1972", "1973", "1974", "1975", "1976", "1977", "1978", "1979", "1980", "1981", "1982", "1983", "1984", "1985", "1986", "1987", "1988", "1989", "1990", "1991", "1992", "1993", "1994", "1995", "1996", "1997", "1998", "1999", "2000", "2001", "2002", "2003", "2004", "2005", "2006", "2007", "2008", "2009", "2010", "2011", "2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018" ] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "MARRIAGE_THSD", "DIVORCES_THSD" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/laulibas/ikgad/ILG010.pxfalseanyMARRIAGE_THSD,DIVORCES_THSDlaulības,šķirtās laulībasline,linefalse,falsefalse,falsefalse,falsetrue ILG010http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__laulibas__ikgad/ILG010.pxlv

Populārākie laulību mēneši pēdējās desmitgadēs ir jūlijs un augusts, bet līdz 1960-to gadu vidum tas bija decembris. 

Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem

{ "query": [], "response": { "format": "json" } }https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/laulibas/isterm/IL010m.pxfalsestockChart-1laulību skaitssplinefalsetruelaulību skaitsfalse IL010mhttp://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__laulibas__isterm/IL010m.pxlv

Īstermiņa statistikā pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par reģistrēto laulību skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka noslēgto laulību skaitā ir arī daļa laulību, ko noslēdz ārvalstu pilsoņi, kuri nav Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī netiek iekļautas visas reģistrētās laulības, kas noslēgtas pie Civillikumā norādīto konfesiju garīdzniekiem.

Nākamā gada jūnijā tiek apkopoti un publicēti dati par iepriekšējā gadā noslēgtajām laulībām pēc faktiskā laulības mēneša, izslēdzot ārzemju pilsoņu laulības, ja viens no laulātajiem nav Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs.

Atpakaļ uz tēmu