Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un deklarētās dzīvesvietas un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
ISG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 07.06.2019
Par 2020. gadu 05.06.2020