Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un reģistrētās dzīvesvietas un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada sākumā

ISG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 05.06.2020