Statistikas tabula

Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem

IE040m
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2021. gada februāri 18.03.2021