Statistikas tabula

Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem

IE040m
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2021. gada janvāri 18.02.2021
Par 2021. gada februāri 18.03.2021