Statistikas tabula

Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem

IE040m
Dati atjaunoti