Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem

IE010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada oktobri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada novembri 20.11.2020
Par 2020. gada oktobri 20.11.2020
Par 2020. gada novembri 18.12.2020
Par 2020. gada decembri 18.12.2020
Par 2021. gada janvāri 20.01.2021
Par 2020. gada decembri 20.01.2021
Par 2021. gada janvāri 18.02.2021
Par 2021. gada februāri 18.02.2021
Par 2021. gada februāri 18.03.2021
Par 2021. gada martu 18.03.2021