Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem

IE010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada maiju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada jūniju 18.06.2020
Par 2020. gada maiju 18.06.2020
Par 2020. gada jūliju 20.07.2020
Par 2020. gada jūniju 20.07.2020
Par 2020. gada jūliju 20.08.2020
Par 2020. gada augustu 20.08.2020
Par 2020. gada septembri 16.09.2020
Par 2020. gada augustu 16.09.2020
Par 2020. gada septembri 19.10.2020
Par 2020. gada oktobri 19.10.2020
Par 2020. gada novembri 20.11.2020
Par 2020. gada oktobri 20.11.2020