Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un reģistrētās dzīvesvietas un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
ISG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti