Statistikas tabula

Provizoriskie dati par iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāju reģistrāciju dzimtsarakstu iestādēs pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
IE050m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada jūniju
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums