Statistikas tabula

Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
IE040m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada maiju
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Dzimušo skaits

Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais dzimušo skaits, kuriem vismaz viens no vecākiem ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs.

Sākot ar 2000. gadu, atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus valsts, tiek ieskaitīti pie Latvijā dzimušajiem.

Mirušo skaits

Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais mirušo skaits.

Mirušo skaits netiek precizēts, ja personu pēc ilgāka laika atzīst par mirušu. Mirušo skaitā iekļauj arī ārvalstīs mirušos Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus.