Iedzīvotāju statistikas sagatavošanas metode

Centrālā statistikas pārvalde ir izstrādājusi metodi faktiskā iedzīvotāju skaita noteikšanai Latvijā, kas balstās uz statistisko klasifikāciju un migrācijas spoguļstatistiku. Metodes mērķis ir sadalīt Latvijas Iedzīvotāju reģistrā iekļautos iedzīvotājus divās klasēs – faktiski dzīvo Latvijā vai faktiski dzīvo ārzemēs. Statistiskās klasifikācijas modelis ir izveidots, izmantojot loģistisko regresiju.

Lejupielādēt (PDF)

Ieteikt