Preses relīze

Par demogrāfisko procesu attīstību Latvijā 2011.gada 1.pusgadā

Centrālā statistikas pārvalde apkopojusi demogrāfiskās statistikas galvenos rādītājus par 2011.gada pirmo pusgadu. Izmantojot no pašvaldību dzimtsarakstu iestādēm saņemtos civilstāvokļa aktu reģistrus, Iedzīvotāju reģistra datus un, veicot nepieciešamos aprēķinus, CSP informē, ka Latvijas iedzīvotāju skaits joprojām turpina samazināties, un pēdējos gados tas notiek straujāk.

Šī gada 1.jūlijā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 216 tūkstoši iedzīvotāju – par 13,8 tūkstošiem cilvēku jeb par 0,57% mazāk nekā gada sākumā. Iedzīvotāju skaits dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu) samazinājās par 5,7 tūkstošiem un starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā – par 8 tūkstošiem.

Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps 2007.-2008.gadā bija kļuvis lēnāks, taču 2009.gadā šis rādītājs pieauga (-0,57%) un 2010.gadā bija lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums kopš 1998.gada (-0,83%). Laika periodā no 1995.gada līdz 2010. gadam iedzīvotāju skaita samazinājumā galvenā ietekme bija mirušo skaita pārsvaram pār dzimušo skaitu. 2011.gadā pirmo reizi iedzīvotāju skaita samazinājumā lielākā ietekme ir negatīvajam migrācijas saldo salīdzinājumā ar negatīvo iedzīvotāju dabisko pieaugumu.

Galvenie demogrāfiskie rādītāji Latvijā

 

2008

2009

2010

2010. 

gada

I pusgadā

2011. gada

I pusgadā

2011. g.

I pusgads

% pret 2010. g.

I pusgadu

Iedzīvotāju skaita izmaiņas

-9600

-12920

-18733

-9224

-13810

149,7

Noslēgto laulību skaits

12946

9925

9290

2929

3253

111,1

Uz 1000 iedzīvotājiem

5,7

4,4

4,1

2,6

2,9

111,5

Dzimušo skaits

23948

21677

19219

9667

9170

94,9

Uz 1000 iedzīvotājiem

10,6

9,6

8,6

8,6

8,3

96,5

Mirušo skaits

31006

29897

30040

15289

14890

97,4

Uz 1000 iedzīvotājiem

13,7

13,3

13,4

13,7

13,4

97,8

Kopš 2002.gada Latvijā bija vērojama laulību skaita pieauguma tendence. 2007.gadā tika noslēgtas 15486 laulības, kas bija lielākais skaits kopš 1993.gada. Pēdējos divos gados laulību skaits strauji saruka, bet 2011.gada 6 mēnešos jau reģistrētas 3253 laulības, kas ir par 324 laulībām vairāk kā 2010.gada pirmajos sešos mēnešos. Laulību skaits, salīdzinot ar 2010.gada pirmo pusgadu, pieaudzis par 11%.

Vairākus gadus Latvijā bija iezīmējusies neliela dzimstības pieauguma tendence. 2008.gadā valstī bija augstākā dzimstība kopš 1992.gada – piedzima 23,9 tūkstoši bērni jeb 10,6 uz 1000 iedzīvotājiem. Nākamajos gados dzimušo skaits saruka un 2010.gadā bija zemākais dzimstības rādītājs pēdējos astoņos gados – 8,6 bērni uz 1000 iedzīvotājiem. Arī 2011.gada sešos mēnešos dzimstības rādītāji samazinās – reģistrēti 9,2 tūkstoši jaundzimušo (9,7 tūkstoši 2010.gada pirmajā pusgadā).

Noslēgto laulību un jaundzimušo skaits 2008., 2010.gadā un 2011.gada I pusgadā pa mēnešiem

Mirstības rādītāji pēdējos gados ir mainījušies salīdzinoši maz. 2010.gadā nomira 30,0 tūkstoši cilvēku, kas bija par 143 mirušajiem vairāk kā 2009.gadā. Savukārt, šī gada sešos mēnešos mirušo skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 399 cilvēkiem (14,9 tūkstoši 2011.gada pirmajā pusgadā un 15,3 tūkstoši – 2010. gada pirmajā pusgadā).

 

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Melita Dimza
Tālr. 67366901

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi