Preses relīze

Par Latvijas iedzīvotāju vecumsastāva izmaiņu tendencēm

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gadā Latvijā bija otrs zemākais dzimušo bērnu skaits kopš 1998.gada – 19,2 tūkstoši (1998.gadā – 18,4 tūkstoši). Tas notiek apstākļos, kad vēl joprojām ir mirstības pārsvars pār dzimstību un negatīvs migrācijas saldo. Tas, kopumā, rada nelabvēlīgas tendences Latvijas iedzīvotāju vecumsastāvā un, tāpat kā Eiropā, arī Latvijā turpinās iedzīvotāju novecošanās process.

Bērnu un pusaudžu skaits (0 - 14 gadu vecumā) laika posmā kopš 2000.gada samazinājies par 121,6 tūkstošiem (vai vidēji par 12,2 tūkstošiem gadā), un to īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā samazinājies no 18,0 % 2000.gada sākumā līdz 13,7% 2011.gada sākumā. Pateicoties īslaicīgajam dzimstības pieaugumam, kas bija novērojams iepriekšējos gados, šis kritums paliek lēnāks. Ja 2000.gadā bērnu un pusaudžu skaits samazinājās par 18,3 tūkstošiem, tad 2010.gadā - par 2,6 tūkstošiem.

Kopš 2000.gada iedzīvotāju īpatsvars 15 – 64 gadu vecumā ir palielinājies par 1,7% punktiem. Iedzīvotāju skaits vecumā virs 65 gadiem šajā periodā savukārt pieaudzis par 33,8 tūkstošiem, un to īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā pieaudzis no 14,8% līdz 17,4 % vai par 2,6% punktiem.

Dati par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu atsevišķās vecuma grupās apkopoti nākamajā tabulā.

Iedzīvotāju skaits atsevišķās vecuma grupās Latvijā 2000.-2011. gadā
(gada sākumā)

Gads

Vecuma grupas (gadi)

0 - 14

15 - 64

65 +

skaits

procentos no kopskaita

skaits

procentos no kopskaita

skaits

procentos no kopskaita

2000

428082

18,0

1600317

67,2

353316

14,8

2005

341415

14,8

1583843

68,7

381176

16,5

2006

328547

14,3

1580414

68,9

385629

16,8

2007

318463

14,0

1572881

68,9

389961

17,1

2008

312309

13,8

1567797

69,0

390788

17,2

2009

310311

13,7

1560129

69,0

390854

17,3

2010

309154

13,8

1549011

68,9

390209

17,3

2011

306529

13,7

1535986

68,9

387126

17,4

Analizējot iedzīvotāju skaitu pēc dzimuma, var secināt, ka 2010.gadā vecumā līdz 14 gadiem vīriešu skaits pārsniedz sieviešu skaitu par 2,2 %, vecuma grupā 15 - 64 gadi jau vērojams sieviešu skaita pārsvars - par 2,7 %, bet vecuma grupā virs 65 gadiem sieviešu skaits pārsniedz vīriešu skaitu par 35 %.

Dati par vīriešu un sieviešu skaitu atsevišķās vecuma grupās apkopoti nākamajā tabulā.

Iedzīvotāju skaits atsevišķās vecuma grupās pēc dzimuma Latvijā 2000.-2011. gadā
(tūkstošos, gada sākumā)

Gads

Vecuma grupas (gadi)

0 - 14

15 - 64

65 +

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

2000

219,0

209,1

765,3

835,0

112,6

240,7

2005

174,6

166,9

763,9

820,0

124,5

256,7

2006

168,1

160,5

763,3

817,1

125,9

259,7

2007

162,9

155,6

760,6

812,3

127,5

262,4

2008

159,7

152,6

759,4

808,4

127,8

263,0

2009

158,7

151,6

756,7

803,4

127,7

263,2

2010

158,1

151,1

752,2

796,8

127,2

263,0

2011

156,6

149,9

746,9

789,1

125,9

261,3

Bērnu un pusaudžu īpatsvars demogrāfiskajā slodzē kopš 1993.gada ir mazāks par pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvaru, jo ir samazinājusies dzimstība, pieaugusi darbspējas vecuma iedzīvotāju mirstība un migrācija. 2011.gada sākumā pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējīgajiem iedzīvotājiem bija 1,5 reizes augstāks nekā bērnu un pusaudžu skaits.

Nākamajā diagrammā redzams, kā mainījies demogrāfiskās slodzes līmenis.

Demogrāfiskās slodzes līmenis Latvijā 2000., 2005., 2009. un 2011. gada sākumā
(gada sākumā, uz 1000 darbspējīgiem iedzīvotājiem)

Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesu apliecina arī iedzīvotāju vidējā vecuma palielināšanās. Tā izmaiņas var redzēt nākamajā grafiskā attēlā. Vecuma pieaugumu var skaidrot gan ar zemo dzimstību, gan arī ar vidējā mūža ilguma pieaugumu.

Iedzīvotāju vidējais vecums Latvijā 2000., 2005., 2009. un 2010. gadā
(gada sākumā)

2010.gadā bērnu un pusaudžu īpatsvars ir samazinājies visās 27 Eiropas Savienības valstīs. Vēl lielāks samazinājums nekā Latvijā (4,2%) ir tikai Lietuvā (5,2%) un Kiprā (5,9%). Arī veco ļaužu (vecumā 65 gadi un vecāki) īpatsvars Eiropas Savienībā ir pieaudzis par 1,8%. Latvijai ir ceturtais lielākais pieaugums šajā vecuma grupā – 2,5%, aiz, , Slovēnijas (2,6%). Maltas (2,7%), un Vācijas (4,4%). Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu, izņemot Dāniju, Grieķiju, Itāliju, Vāciju, Nīderlandi, Portugāli, Somiju, Slovēniju, Spāniju un Franciju ir palielinājies iedzīvotāju skaits vecumā 15 – 64. gadi.

 

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Melita Dimza
Tālr. 67366901 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi