Preses relīze

Par demogrāfiskās situācijas izmaiņām Latvijā 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie 2010. gada demogrāfiskās statistikas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāju skaits turpina samazināties.

2011. gada sākumā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 230 tūkstoši cilvēku jeb par 18,7 tūkstošiem mazāk nekā pirms gada. Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps 2010. gadā bija 0,83 % salīdzinājumā ar 0,57 % 2009. gadā.

Dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu) iedzīvotāju skaits saruka par 10,8 tūkstošiem, bet ilgtermiņa migrācijas rezultātā - par 7,9 tūkstošiem. 2010. gadā uz dzīvi Latvijā no citām valstīm ieradās 2,8 tūkstoši cilvēku, bet uz pastāvīgu dzīvi citās valstīs pārcēlās 10,7 tūkstoši cilvēku.

Galveno demogrāfisko rādītāju izmaiņas pēdējos gados parādītas sekojošā tabulā.

Noslēgtās un šķirtās laulības, dzimstība, mirstība Latvijā
2005., 2007. un 2009. - 2010. gadā

 

2005

2007

2009

2010

2010. gads procentos pret 2009. gadu

Noslēgto laulību skaits

12544

15486

9925

9290

93,6

 Uz 1000 iedzīvotājiem

5,5

6,8

4,4

4,1

93,2

 

 

 

 

 

 

Šķirto laulību skaits

6341

7403

5099

4930

96,7

 Uz 1000 iedzīvotājiem

2,8

3,3

2,3

2,2

95,7

 

 

 

 

 

 

Dzimušo skaits

21497

23273

21677

19219

88,7

 Uz 1000 iedzīvotājiem

9,3

10,2

9,6

8,6

89,6

 

 

 

 

 

 

Mirušo skaits

32777

33042

29897

30040

100,5

 Uz 1000 iedzīvotājiem

14,2

14,5

13,3

13,4

100,8

 

 

 

 

 

 

Mirušo zīdaiņu skaits

168

203

168

110

65.5

 Uz 1000 dzīvi dzimušajiem

7,8

8,7

7,8

5,7

73.1

2010. gadā laulību skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 6,4 %, un to skaits uz 1000 iedzīvotājiem bija 4,1. Augstākais rādītājs pēdējos 18 gados bija 2007. gadā – 6,8 noslēgtas laulības uz 1000 iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu par 3,3 % samazinājās arī šķirto laulību skaits.

Noslēgto un šķirto laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā 2000. - 2010. gadā

Kopš 2000. gada par 2,5 gadiem pieaudzis iedzīvotāju vecums, stājoties pirmajā laulībā. 2010. gadā pirmo laulību vīrieši noslēdza vidēji 29, bet sievietes - 27 gadu vecumā. Kopējais laulībā stājušos vidējais vecums bija 34 gadi vīriešiem un 31 gads - sievietēm.

Laulībā stājušos vidējais vecums Latvijā 2000., 2005. - 2010. gadā

Gads

Pavisam

Pirmā laulība

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

2000

32,0

29,5

26,9

24,9

2005

32,8

30,0

28,2

26,0

2006

33,0

30,4

28,4

26,3

2007

33,3

30,7

28,5

26,4

2008

33,5

30,9

28,8

26,7

2009

34,0

31,3

29,3

27,1

2010

34,1

31,4

29,4

27,4

Latvijā ir augsts neprecēto cilvēku skaits. 40 % vīriešu un 31% sieviešu vecumā no 25 līdz 49 gadiem nesastāv oficiāli reģistrētā laulībā.

Dzimušo skaits 2010. gadā bija 19,2 tūkstoši jeb par 4700 bērniem mazāk nekā 2008. gadā (23,9 tūkstoši), kad bija augstākā dzimstība kopš 1994. gada. Kopš 2008. gada uz 1000 iedzīvotājiem dzimstības līmenis 2010. gadā samazinājās par 18,9 %.

48 % no dzimušajiem bija pirmie bērni ģimenē (2009. gadā - 50 %). Otro bērnu īpatsvars jaundzimušo vidū 2010. gadā bija 35 % salīdzinājumā ar 34 % gadu iepriekš.

2010. gadā Latvijā nomira 30 tūkstoši cilvēku. Mirstības vispārējais koeficients - 13,4 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem pieauga par 0,8 %.

Kā pozitīvs fakts pagājušajā gadā jāatzīmē zīdaiņu mirstības samazināšanās. Pirmajā dzīves gadā nomira 110 bērni. Salīdzinājumā ar 2009. gadu mirušo zīdaiņu skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem samazinājās no 7,8 uz 5,7 jeb par 26,9 %.

Zīdaiņu mirstības rādītāju samazināšanās rezultātā pieaudzis iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums. Pēc provizoriskiem aprēķiniem 2010. gadā dzimušo iedzīvotāju vidējais paredzamais mūža ilgums ir 73,8 gadi, tai skaitā vīriešiem - 68,8 gadi, sievietēm - 78,4 gadi, kas, salīdzinot ar 2008. gadu, vīriešiem pieaudzis par 1,6 gadiem, sievietēm – par 0,5 gadiem.

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums Latvijā 2000. - 2010. gadā

2011. gada I ceturkšņa dati liecina, ka dzimstības samazinājuma tendence saglabājas arī šogad. Dzimušo skaits I ceturksnī ir par apmēram 200 bērniem mazāks nekā pagājušā gada pirmajos trīs mēnešos, bet mirušo skaits – par apmēram 100 cilvēkiem mazāks. Nedaudz pieaug noslēgto laulību skaits (par apmēram 100 salīdzinājumā ar 2010. gada I ceturksni). Migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits I ceturksnī samazinājās par apmēram 3,1 tūkstoti. Ja 2010. gada pirmajos trīs mēnešos iedzīvotāju skaits valstī samazinājās par 0,2%, tad šī gada attiecīgajā periodā – par 0,3%.

 

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366903
Elmīra Seņkāne

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi