Kartes un telpiskie dati

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2019. gada sākumā

Dati telpiskajai analīzei un karšu veidošanai: 

1×1 km režģa pārklājums Latvijas teritorijai.
Shapefile

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits, dzimums un vecums 1×1 km režģa šūnās.
CSV

CSV datnes skaidrojums.
PDF

Publicēšanas datums
Periods
Par 2019. gadu
Teritorija/mērogs
Latvija (1×1 km)
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas saistītas ar šo datu vizualizāciju