Preses relīze

Par demogrāfisko procesu attīstību Latvijā 2006.g. 1.pusgadā


Latvijas iedzīvotāju skaits arī 2006.gadā turpina samazināties, lai gan samazinājuma tempi pēdējos gados kļuvuši lēnāki. 2005.gadā valsts iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,5% (salīdzinājumam - 0,7% 2000.gadā). Šā gada 1.jūlijā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 288 tūkstoši iedzīvotāju - par 6,9 tūkstošiem cilvēku jeb par 0,3% mazāk nekā gada sākumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Iedzīvotāju skaits dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu) saruka par 6,7 tūkstošiem.

Galveno demogrāfisko rādītāju dinamiku aizvadītā un šā gada pirmajos sešos

2005. gada
I pusgads

2006. gada
I pusgads

2006.g. I pusgads procentos pret 2005.g. I pusgadu

Reģistrēto laulību skaits

4146

4765

114,9

Uz 1000 iedzīvotājiem

1,8

2,1

116,7

Dzimušo skaits

10719

10680

99,6

Uz 1000 iedzīvotājiem

4,7

4,7

100

Mirušo skaits

16895

17380

102,9

Uz 1000 iedzīvotājiem

7,3

7,6

104,1

Mirušo zīdaiņu skaits

81

69

85,2

Uz 1000 dzimušajiem

7,6

6,5

85,5

Kopš 1999.gada Latvijā pēc 11 gadus ilguša dzimstības krituma perioda iezīmējās neliela dzimstības pieauguma tendence. 2005.gadā valstī bija augstākā dzimstība pēdējos desmit gados - piedzima 21,5 tūkstoši bērnu. Dzimušo skaits šā gada sešos mēnešos (10,7 tūkstoši) ir aptuveni tādā pašā līmenī kā 2005. gada pirmajos sešos mēnešos.

Tuvākajos gados dzimstības līmenis varētu stabilizēties vai pat pieaugt, jo pēdējos gados lēnāk samazinās sieviešu skaits fertīlajā vecumā (15 - 49 gadi). Ja kopš 2000.gada kopējais sieviešu skaits samazinājies par 48 tūkstošiem jeb par 3,7%, tad sieviešu skaits fertīlajā vecumā - tikai par 3 tūkstošiem jeb par 0,5%. Paredzams, ka arī turpmāk sieviešu skaits fertīlajā vecumā nesamazināsies, jo šo vecumu jau sasniegušas astoņdesmito gadu vidū dzimušās sievietes, kad dzimstības līmenis bija vidēji 1,8 reizes augstāks nekā pēdējos gados.

Mirstības līmenis pēdējos gados bija samērā nemainīgs, taču 2005.gadā tas pieauga. Arī 2006. gada sešu mēnešu dati liecina par tālāku mirstības pieaugumu. Mirušo skaits bija 17,4 tūkstoši salīdzinājumā ar 16,9 tūkstošiem cilvēku pagājušā gada attiecīgajā periodā. Mirstība uz 1000 iedzīvotājiem salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusi pieaugusi par 4,1%.

Zīdaiņu mirstības līmenis (jaundzimušo mirstība pirmajā dzīves gadā), kas ir viens no svarīgākajiem demogrāfisko situāciju raksturojošajiem rādītājiem, pagājušajā gadā bija zemākais pēdējos 60 gados - 7,8 mirušie uz 1000 dzīvi dzimušajiem. Arī 2006. gadā zīdaiņu mirstība turpina kristies. Samazinājums ir par 14,5% pirmajos sešos šā gada sešos mēnešos salīdzinājumā ar atbilstošu periodu pagājušajā gadā.

Kopš 2002.gada Latvijā vērojama laulību skaita pieauguma tendence. 2005.gadā tika reģistrētas 12544 laulības, kas bija lielākais skaits kopš 1993. gada. Arī šogad laulību skaita pieauguma tendence saglabājas. 2006. gada pirmajā pusgadā reģistrētas 4765 laulības, t.i., par 600 laulībām vairāk nekā 2005.gada pirmajos sešos mēnešos. Laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiem pieaudzis par 17%.

Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem 2005. gadā un šī gada pirmajā pusgadā

Šā gada sešos mēnešos augstākie dzimstības rādītāji bija Ogres un Rīgas rajonā, attiecīgi, 5,6 un 5,3 dzimušie uz 1000 iedzīvotājiem, bet zemākie - Preiļu (3,6), Balvu (3,6), Ludzas (3,8) un Krāslavas (3,8) rajonā. Augstākais mirstības līmenis bija Krāslavas, Rēzeknes un Ludzas rajonā, zemākais - Rīgas, Ogres un Talsu rajonā. Visaugstākie negatīvie dabiskā pieauguma rādītāji šā gada pirmajā pusgadā bija Krāslavas, Ludzas, Balvu, Rēzeknes un Daugavpils rajonā.

Iedzīvotāju skaits samazinājās visās republikas pilsētās un arī rajonos, izņemot Ogres un Rīgas rajonu, kur iedzīvotāju skaits pieauga - Rīgas rajonā par 1031 cilvēku jeb par 0,7% un Ogres rajonā - par 118 cilvēkiem jeb par 0,2%. Tas notika tikai valsts iekšējās migrācijas ietekmē, jo mirušo skaits pārsniedza dzimušo skaitu visās republikas pilsētās un visos rajonos. Iedzīvotāju skaits visvairāk samazinājās Krāslavas rajonā - par 392 cilvēkiem jeb par 1,2%, Ludzas un Balvu rajonā - par attiecīgi 298 un 252 cilvēkiem jeb par 0,9%.

Sagatavojusi Sociālās statistikas departamenta
Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 7366903
Elmīra Seņkāne

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi