Preses relīze

Par 2007. gada demogrāfiskās situācijas provizoriskajiem rezultātiem

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gadā turpinās pozitīvās tendences jaunu ģimeņu dibināšanā un jaundzimušo bērnu skaita pieaugums. Tomēr, mirstībai vēl aizvien pārsniedzot dzimstību, kā arī sakarā ar emigrāciju no Latvijas, galvenokārt - uz citām Eiropas Savienības valstīm, iedzīvotāju skaits valstī turpina samazināties. Gada beigās tas būs aptuveni 2 miljoni 270 tūkstoši jeb par 11,6 tūkstošiem mazāks nekā šā gada sākumā.

Demogrāfisko situāciju raksturojošie statistikas dati par šā gada 10 mēnešiem un to vērtējums par novembra un decembra mēnesi ļauj prognozēt, ka šogad piedzims aptuveni par 1150 bērniem vairāk nekā iepriekšējā 2006. gadā jeb gandrīz par 2 tūkstošiem vairāk salīdzinājumā ar 2005. gadu. Jaundzimušo skaits varētu būt 23,4 tūkstoši. Līdz ar dzimušo skaita pieaugumu palielināsies arī dzimstības relatīvais rādītājs (dzimušie uz 1000 iedzīvotājiem) un tas varētu būt 10,3 (2006. gadā - 9,7).

Mirušo skaits 2007. gadā būs ap 33 tūkstošiem jeb tāds pats kā gadu iepriekš. Tomēr, ņemto vērā, ka valsts iedzīvotāju skaits samazinās, mirstības relatīvais rādītājs (mirušie uz 1000 iedzīvotājiem) nedaudz pieaugs un būs 14,54 (2006. gadā - 14,47).

Tā kā mirušo kopskaits pārsniedz jaundzimušo skaitu, iedzīvotāju skaits tā rezultātā 2007. gadā samazināsies par 9,7 tūkstošiem cilvēku salīdzinājumā ar 10,8 tūkstošiem 2006. gadā.

Provizoriski dati par reģistrēto dzimušo un mirušo skaitu 2006. un 2007. gadā pa mēnešiem atspoguļoti diagrammā (2007. gada novembris un decembris - CSP novērtējums).

Dzimušo un mirušo skaits 2006. un 2007. gadā pa mēnešiem

Kopš 2001. gada Latvijā pieaug reģistrēto laulību skaits. 2007. gadā tas pārsniegs 15 tūkstošus un būs par 6,3 tūkstošiem laulību lielāks nekā 2001. gadā. Salīdzinājumā ar 2006.

gadu šogad varētu tikt reģistrēts par 1000 laulībām vairāk.

Kā jau tradicionāli katru gadu, arī šogad visvairāk laulību reģistrēts augustā (2633) un jūlijā (2584).

Laulību skaita pieaugums varētu būt veicinošs faktors pēdējos gados vērojamās dzimstības pieauguma tendences turpinājumam arī nākamajos gados. Tomēr jāatzīmē, ka Latvijā ir ļoti augsts dzimušo bērnu īpatsvars vecākiem, kuri nav reģistrējuši laulību - 43%. Diezgan bieži bērna vecāku faktiskā kopdzīve netiek juridiski noformēta, kas ir izplatīta parādība arī daudzās citās Eiropas valstīs.

2007. gadā iezīmējusies jauna tendence iedzīvotāju starpvalstu ilgtermiņa migrācijā: palielinās imigrantu skaits un stabilizējas emigrācijas apjomi. 2007. gadā Latvijā uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz vienu gadu no citām valstīm ieradušos personu skaits būs aptuveni 3200 cilvēku (par apmēram 440 cilvēkiem vairāk nekā 2006. gadā) bet no valsts pastāvīgās dzīvesvietas maiņa nolūkā aizbraukušo personu skaits - ap 5200 (par 100 cilvēkiem mazāk nekā 2006. gadā). Jāņem vērā, ka iedzīvotāju ilgtermiņa emigrācijas statistikā tiek parādītas tikai tās personas, kuras ir paziņojušas, ka izbrauc no valsts uz laiku ilgāku par 1 gadu vai arī uz pastāvīgu dzīvi.

Emigrācijas pārsvara pār imigrāciju dēļ valsts iedzīvotāju skaita samazinājums šogad varētu būt ap 1,9 tūkstošiem cilvēku (2006. gadā - 2451 cilvēks).

Starpvalstu migrācijas tendences (imigrantu un emigrantu skaitu) 2006. un 2007. gadā pa ceturkšņiem rāda diagramma (2007. gada IV ceturksnis - CSP novērtējums).

Starpvalstu imigrantu un emigrantu skaits 2006. un 2007. gadā pa ceturkšņiem

Dati par iedzīvotāju skaita izmaiņām republikas pilsētās un rajonos 2007. gada deviņos mēnešos liecina, ka lielākajā daļā republikas pilsētu un rajonu, izņemot Jūrmalu, Jelgavas, Ogres un Rīgas rajonu, tas ir samazinājies. Ja valstī kopumā iedzīvotāju skaits šajā laikā samazinājies par 0,38%, tad Daugavpils rajonā - par 2,0%, Daugavpils pilsētā - par 1,7%, Krāslavas rajonā - par 1,5% un Preiļu rajonā - par 1,3%.

Mirušo skaits visās republikas pilsētās un rajonos, izņemot Rīgas rajonu, pārsniedza dzimušo skaitu.

Šā gada deviņos mēnešos migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits par 299 cilvēkiem pieauga Jūrmalā, Aizkraukles rajonā – par 82, Jelgavas rajonā – par 433, Ogres rajonā – par 701, Rīgas rajonā – par 5225 un Tukuma rajonā – par 150. Pārējās republikas pilsētās un rajonos migrācijas rezultātā tas samazinājās.

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366900
Uldis Ušackis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi