Preses relīze

Par laulību tendencēm Latvijā 2006. gadā

Aizvadītajos piecpadsmit gados notikušas būtiskas pārmaiņas ģimeņu veidošanā un laulību šķiršanā. Kā redzams no diagrammas, deviņdesmito gadu sākumā laulību skaits pakāpeniski samazinājās, bet no 2001.g. to skaits sāka pieaugt. 2006.g., salīdzinot ar 2005.g., pieaugums veidoja 16,5%. Pērn tika reģistrētas 14616 laulības, bet šķirtas 7249, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Noslēgto laulību skaita izmaiņas 1990.-2006.gadā

Pirmo laulību skaits visu laulību kopskaitā šajā laikā ir saglabājies aptuveni 70% līmenī. 2006.gadā pirmo laulību īpatsvars vīriešiem bija 71,8% no kopskaita, sievietēm - 73,2%.

2006.gada dati liecina, ka 20 - 29 gadu vecumā laulību noslēdza 50,3% vīriešu un 58,8%. sieviešu.

Vidējais laulību vecums

Kopā

Pirmajā laulībā

Vīrieši

Sievietes

Vīrieši

Sievietes

2001

31,6

29,0

27,0

24,9

2002

31,9

29,3

27,5

25,4

2003

32,0

29,4

27,5

25,4

2004

32,1

29,4

27,8

25,6

2005

32,8

30,0

28,2

26,0

2006

33,0

30,4

28,4

26,3

Tradicionāli jūlijs, augusts, septembris ir laiks, kad tiek slēgts visvairāk laulību.

Laulību skaits pa mēnešiem 2004. - 2007.gadā

Pēdējos gados vairāk nekā trešdaļa laulību (2006.gadā - 36,6%) tiek noslēgtas starp dažādu tautību partneriem. Turklāt skaitliski mazāko tautību pārstāvju vidū etniski jaukto laulību īpatsvars ir ievērojami augstāks.

Laulāto
tautība

Vīriešu īpatsvars, kuri laulājušies ar citas tautības sievietēm

Sieviešu īpatsvars, kuras laulājušās ar citas tautības vīriešiem

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Latvieši

19,4

20,8

21,7

19,4

20,1

19,9

Krievi

40,6

40,2

41,0

44,0

44,0

45,6

Baltkrievi

91,6

91,3

94.5

90,6

91,3

95,0

Ukraiņi

92,7

93,4

95,7

92,2

93,2

95,4

Poļi

90,1

87,0

90,4

90,7

88,5

90,8

Lietuvieši

93,3

96,4

92,9

94,2

96,4

92,7

Būtiski nav mainījusies laulību noslēgšanas vietu – dzimtsarakstu nodaļa un baznīca – attiecība. 1996.gadā baznīcā tika reģistrētas 19,4%, 2005.gadā – 20,2%, 2006.gadā – 19,6% no visām laulībām. 2006.gadā baznīcā visvairāk laulājās Liepājas (25,0%), Rīgas (24%), Rēzeknes (23,6%) rajonu iedzīvotāji, bet vismazāk - Jēkabpils rajona (9,7%) un Ventspils pilsētas (9,3%) iedzīvotāji.

Jāatzīmē, ka pēdējos gados aizvien lielāka daļa cilvēku nevēlas laulību reģistrēt ne dzimtsarakstu iestādē, ne baznīcā. 2006.gadā 43,4% (2000. gadā - 40,0%) no visiem jaundzimušajiem dzimuši vecākiem nereģistrētā laulībā.

Visai augsts turpina saglabāties šķirto laulību līmenis, taču tam ir tendence samazināties. 2000.gadā uz katrām 1000 noslēgtajām laulībām tika šķirtas 666 laulības, 2005.gadā - 506, 2006.gadā - 496.

2006.gadā no visām šķirtajām laulībām 59,1% bija ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni.

Pēdējos gados turpina palielināties vidējais noslēgtās laulības ilgums. 1996.gadā tas bija 10 gadi, 2000.gadā - 12,2 gadi, bet 2006.g. – jau 13 gadi.

Šķirtās laulības ilgums 2004.- 2006.gadā

Visaugstākais risks laulībai tikt šķirtai saskaņā ar augstāk ievietotā grafika datiem ir laulāto attiecību ceturtā un piektā pastāvēšanas gadā. Ja laulātie ir tikuši pāri šim slieksnim, tad to attiecību šķiršanās risks ar katru nākošo gadu samazinās līdz nākošajam kritiskajam periodam – 14-16.gadi.

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 7366904
Dzidra Rumpīte

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi