Preses relīze

Par demogrāfisko procesu attīstību Latvijā 2008. gada pirmajā pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāju skaits arī 2008. gadā vēl aizvien turpina samazināties. Tomēr samazinājuma tempi pēdējos gados kļuvuši lēnāki: 2007. gadā valsts iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,5% salīdzinājumā ar – 0,7% 2000. gadā. Saskaņā ar CSP aprēķinu šā gada 1. jūlijā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 266 tūkstoši iedzīvotāju – par 4,8 tūkstošiem cilvēku jeb par 0,2% mazāk nekā gada sākumā. Iedzīvotāju skaits dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu) samazinājās par 3,7 tūkstošiem un starpvalstu ilgtermiņa migrācijas rezultātā – par 1,1 tūkstoti.

Iedzīvotāju skaits 2008. gada pirmajos sešos mēnešos pieauga tikai Jūrmalā (par 161 cilvēku) un 3 valsts centrālajos rajonos: Rīgas (par 2765), Jelgavas (par 150) un Ogres (par 139). Tas notika tikai valsts iekšējās migrācijas ietekmē, jo mirušo skaits pārsniedza dzimušo skaitu gandrīz visās valsts administratīvajās teritorijās, izņemot Jelgavas, Rīgas un Ventspils rajonus, kur bija neliels iedzīvotāju dabiskais pieaugums (attiecīgi 11, 171 un 13 cilvēki).

Iedzīvotāju migrācijas saldo ar plus zīmi šajā periodā bija tikai Jūrmalā (265 cilvēki), Jelgavas rajonā (178) un Rīgas rajonā (2594 cilvēki).

Galveno demogrāfisko rādītāju dinamika

2007. gadā

t. sk. 2007.gada 1. pusgadā

2008. gada 1.  pusgadā

2008. gada 1. pusgads procentos pret 2007. gada 1. pusgadu

Noslēgto laulību skaits

15486

5340

4546

85.1

Uz 1000 iedzīvotājiem (aprēķinā uz gadu)

6.8

4.7

4.0

85.1

Dzimušo skaits

23273

11434

12280

107.4

Uz 1000 iedzīvotājiem (aprēķinā uz gadu)

10.2

10,0

10,8

108.0

Mirušo skaits

33042

17222

16010

93.0

Uz 1000 iedzīvotājiem (aprēķinā uz gadu)

14.5

15.1

14.1

93.4

Kopš 2002. gada Latvijā bija vērojama laulību skaita pieauguma tendence. 2007. gadā tika noslēgtas 15486 laulības, kas bija lielākais skaits kopš 1993. gada. Taču šogad laulību skaits ir diezgan ievērojami samazinājies. 2008. gada pirmajā pusgadā noslēgtas 4546 laulības, kas ir par turpat 800 laulībām jeb 15% mazāk nekā 2007. gada pirmajos sešos mēnešos.

Šā gada pirmajā pusē noslēgtās laulības raksturojošie statistiskie rādītāji bija augstāki salīdzinājumā ar vidējiem valstī visās septiņās lielākajās pilsētās, kā arī Bauskas, Daugavpils, Ogres, Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Tukuma un Ventspils rajonos. Turpretī vismazāk laulību, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem šajā laikposmā, bija noslēgtas Limbažu, Madonas un Talsu rajonos.

Jau vairākus gadus Latvijā iezīmējusies neliela dzimstības pieauguma tendence. 2007. gadā valstī bija augstākā dzimstība pēdējos 13 gados, kad pasaulē nāca 23273 bērni. Dzimušo skaits šā gada pirmajos sešos mēnešos – 12280, kas ir par 846 bērniem jeb par 7,4 % lielāks nekā 2007. gada pirmajā pusgadā.

Augstākie dzimstības rādītāji pusgadā bija Rīgas rajonā – 13,0, Jelgavā – 12,4, Jelgavas rajonā – 12,0 un Ogres rajonā – 11,6 dzimušie uz 1000 iedzīvotājiem, bet zemākie – Krāslavas (7,6), Ludzas (7,8) un Rēzeknes (8,2) rajonā.

Tuvākajos gados dzimstības līmenis varētu saglabāt pieauguma tendenci, jo pēdējos gados stabilizējas sieviešu skaits fertīlajā (15 – 49 gadi) vecumā. Ja kopš 2000. gada kopējais sieviešu skaits samazinājies par 4,7%, tad sieviešu skaits 15 – 49 gadu vecumā – tikai par 1,8%. Visaugstākie dzimstības rādītāji ir sievietēm 20 - 29 gadu vecumā. Šīs vecuma grupas sieviešu īpatsvars fertīlā vecuma sieviešu kopskaitā pieaudzis no 27,2% 2000. gadā līdz 29,4% 2008. gada sākumā.

Mirstības līmenis pēdējos 3 gados ir palicis nemainīgs: aptuveni 33 tūkstoši mirušo katru gadu. Mirušo skaits šā gada sešos mēnešos bija 16,0 tūkstoši, kas ir par 1212 cilvēkiem jeb 7% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Dzimušo un mirušo skaits 2007. un 2008. gada 1.  pusgadā sadalījumā pa mēnešiem

Relatīvi visvairāk mirušo bija Ludzas (21,8 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem) un Rēzeknes (18,7) rajonos, vismazāk - Ventspils (9,7) un Rīgas (11,0) rajonos.

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366903
Elmīra Seņkāne

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi