Publikācija

Latvija starp Eiropas valstīm. 1929

Valsts statistiskās pārvaldes izdevums, sastādītājs Margers Skujenieks

Izdevumā "Latvija starp Eiropas valstīm" publicēti šādi rādītāji:

 1. Valsts stāvoklis, klimats un platība
 2. ledzīvotāji
  1. ledzīvotāju skaits
  2. No 1 000 Eiropas iedzīvotājiem dzīvo attiecīgā valstī
  3. ledzīvotāju skaita pieaugums vai samazināšanās kara gados
  4. ledzīvotāju skaita pieaugums ziemeļu valstīs
  5. ledzīvotāju biežums (blīvums)
  6. iedzīvotāju dabīgais pieaugums
  7. Zīdaiņu mirstība
  8. Dzimums
  9. Vecums
  10. Pilsētas
  11. Nacionālais sastāvs
  12. Žīdu skaits un procents
  13. Ticība
  14. Strādājošo cilvēku procents
  15. Nodarbošanās
 3. Tautas izglītība
  1. Analfabētu procents
  2. Tautskolas
  3. Vidusskolas
  4. Universitātes
  5. lespiesto grāmatu skaits
  6. Laikrakstu skaits
 4. Lauksaimniecība
  1. Lauksaimniecība ka nodarbošanās veids
  2. Lauku saimniecību lielums
  3. Zemes kultūras
  4. Galveno laukaugu sējumu platība
  5. Galveno laukaugu raža kvintalos
  6. Galveno laukaugu raža no 1 hektāra
  7. Galveno laukaugu raža uz 100 ledzīvotājiem
  8. Galveno graudaugu kopraža
  9. Patērētas labības un baudvielu daudzums
  10. Mājlopu skaits
  11. Sviesta eksports
  12. Meži
 5. Rūpniecība
  1. Rūpniecība nodarbināto personu skaits un procents
  2. Ziemeļu valstu lielrūpniecība pec rūpniecības nozarēm
  3. Strādnieku skaits dažāda lieluma rūpniecības uzņēmumos
  4. Mechaniskais dzinējspēks rūpniecībā un akmeņogļu patērēšana
 6. Satiksme
  1. Dzelzceļi
  2. Pasts
  3. Telegrāfs
  4. Telefons
  5. Automobili
  6. Radiofons
 7. Kuģniecība
  1. Kuģu skaits un tonnaža
  2. Tirdzniecības flotes pieaugums
  3. Ārzemju satiksme ienākušie un izgājušie kuģi
  4. Kuģniecība Baltijas jurā
 8. Tirdzniecība
  1. Pasaules tirdzniecības sadalījums starp valstīm
  2. Importa un eksporta vērtība
  3. Tirdzniecības bilance
  4. Galveno labību imports
 9. Valsts saimniecība
  1. Valsts ieņēmumi un nodokli
  2. Valsts un pašvaldību izdevumi
  3. Valsts paradi
  4. Valsts ieņēmumi un izdevumi
  5. Valūtu zelta vērtība
  6. Naudas apgrozība
 10. Cenas un algas
  1. Algas rūpniecība
  2. Laukstrādnieku algas
  3. Cenas
  4. Bezdarbs
  5. Darba konflikti
 11. Dažādi
  1. Valsts forma
  2. Veselības aizsardzība
  3. Armija
Publicēšanas datums
Lappušu skaits
200
Periodiskums
Nav
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
-
Ieteikt